ג.א.ש. - ש.ב. בע"מ 5.5%

חברה איכותית לניהול ואחזקת בתים משותפים נקיון, אחזקה מערכות

חומה ומגדל 2 תל אביב

אתר | www.gash-shl.co.il

5.5% הנחה במעמד החיוב

Top