beerz 3%

בירה על הדרך- מעל 20 ברזים של בירה מהחבית שניתן גם לקחת הביתה.

כתובת ופרטים

אריה פרומקין 15 פתח תקווה

טל: 03-9314454


בית העסק יוצא מתוכנית ההנחות ב -

10.03.2022

3% הנחה במעמד החיוב

Top